Tjänster

Vi erbjuder


Löpande redovisning

Lönehantering

Månadsbokslut

Myndighetsrapportering

Internrevision

Resultatbudget

Likviditetsbudget

Prognos

Controlling

Deklaration

Rådgivning

Utbildning

Hantering av EU-bidrag

Ekonomiskt utredningsarbete

Rådgivning inom verksamheter i Tanzania